Train The Trainer

1. Osobisty styl prowadzenia szkoleń:

2. Metodyka pracy szkoleniowej:

3. Narzędzia trenerskie:

4. Nasze szkolenie - warsztat projektowania szkolenia:

5. Dobry materiał szkoleniowy:

6. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera:

7. Kilka słów o grupach szkoleniowych:

8. Sytuacje trudne w pracy trenera:

9. Sampling trenerski

Bądźmy

w kontakcie