Coaching menedżerski

Coaching biznesowy

To rodzaj coachingu skierowanego do osób pracujących w sektorze biznesu, przedsiębiorców lub chcących założyć własną firmę. Klientami coachingu biznesowego są menedżerowie, dyrektorzy, przedsiębiorcy, liderzy, a także wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz podnosić swoją skuteczność.

Głównym obszarem, na którym skupia się coaching biznesowy, jest rozwój potencjału i osiąganie satysfakcjonujących celów i efektów np. w sprzedaży, zarządzaniu. W coachingu biznesowym wyróżniamy różne odmiany coachingu – m.in. executive coaching, team coaching oraz coaching on the job.

Coaching biznesowy jest skutecznym działaniem poszkoleniowym, które ułatwia Uczestnikom m.in. wprowadzenie w życie umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Poprzez zindywidualizowane podejście, daje Klientowi możliwość szybszego osiągania rezultatów i celów.

Coaching w oparciu o test MindSonar

MindSonar to system stosowany na całym świecie, w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji.

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz wzorce myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw.

Pomyśl jak ważna dla Twoich klientów/pracowników może być świadomość które wzorce myślenia wspierają ich w pracy lub w codziennym życiu, a które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia w sprawach, na których im zależy. O ile pełniej możesz zdefiniować potrzeby rozwojowe swoich klientów lub pracowników na podstawie miarodajnych raportów schematów myślenia? A potem z nimi pracować na tak przygotowanych danych…

 

Badamy ludzi w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ uważamy, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez ich etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

MindSonar dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat wartości i motywacji pracowników. Dokładnie wiesz, co w danym zespole motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. Potrafisz dokładnie przewidzieć oraz wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje, a potem wyjaśnić to zespołowi i pójść z nim dalej, osiągając jeszcze lepsze efekty.

Wyobraź sobie, że posiadasz sonar umysłu (MindSonar) i patrząc w jego ekran potrafisz zobaczyć jaki sposób myślenia preferuje Twój klient/pracownik w odniesieniu do danej sytuacji.

MindSonar jest niezbędnym i efektywnym instrumentem w coachingu, coachingu zespołowym, projektowaniu rozwoju kompetencji, szkoleniach, doradztwie, zarządzaniu, rekrutacji, modelowaniu najlepszych w swojej klasie, określaniu kultury organizacyjnej, projektowaniu zmian, a nawet w marketingu.

Bądźmy

w kontakcie