Tu i teraz: Coaching Tao 24-26. 09. 2018

Tu i teraz: Coaching Tao 24-26. 09. 2018


Co jest istotą coachingu?

Istotą coachingu jest Tao.

Czym jest coaching? Czym jest Tao?

Cóż, wszystko to ma związek z drogą.

Ludzie sądzą, że został im dany pewien los. Ale nikt nie może za Ciebie nic zrobić z Twoim życiem.

Od początku do końca Ty jesteś jego producentem.
Zrób miejsce swojej ciekawości. Ciekawość daje Ci szansę na Ciebie dla siebie. Kiedy oceniasz tracisz tę szansę. Świat doskonale obejdzie się bez Twoich ocen.

Jak pracować z użyciem metody coachingowej w oparciu o koncepty taoistyczne?
Połączenie psychologii integralnej K.Wilbera i założeń taoistycznych w procesie zmiany osobistej.

O szkoleniu:

Program powstał na podstawie wieloletniej praktyki terapeutycznej, coachingowej, mentoringowej oraz podróżniczej Macieja Bennewicza oraz na podstawie jego książek m.in Coaching Tao; Tao i samoświadomość uwolniona. Polska nieoczywistość współczesna oraz Coaching na Wyspach szczęśliwych.

Uczestnicy poznają główne koncepcje taoistyczne rozumiane jako system wiedzy i doświadczenia starożytnych mistrzów (nie zaś system religijny). Taoizm był od zarania dziejów dyscypliną praktyczną, nastawioną na osiąganie osobistej harmonii i spójności. Czerpał z niego buddyzm i konfucjanizm – najważniejsze prądy filozoficzno-religijne Azji. Jednakże inaczej jak te dwa nurty (buddyzm i konfucjanizm) - taoizm koncentrował się na prostocie i stronie praktycznej. Brak tu skomplikowanych zasad, rytuałów, bóstw i wierzeń. Jest natomiast koncentracja na osobistej efektywności opartej na zaskakujących dla ludzi Zachodu założeniach.

Zamiast nieustającej walki i nierzadko bezskutecznych lub przeciwskutecznych starań -taoizm zaprasza do przyłączania się do naturalnych mechanizmów mądrej natury. Do lekkości życia. Do wewnętrznego spokoju i stanu przebudzenia. Jak tego dokonać?

Trzydniowe szkolenie (24h lekcyjne z przerwami) pomyślane jest jako poznawanie zasad Tao oraz narzędzi coachingowych opartych na koncepcji taoistycznej. Uczestnicy zapoznają z głównymi zasadami taoizmu a każda z nich zostanie zilustrowana w sposób praktyczny ćwiczeniem coachingowych. Proces szkolenia będzie przebiegał jako mini wykłady uzupełniane demonstracjami narzędzi/ćwiczeń praktycznych będących praktycznym wykorzystaniem danej zasady. Każde z ćwiczeń stanowi opracowany i sprawdzony model techniki coachingowej.

Kolejne demonstracje będą polegały na pracy coachingowej z poszczególnymi uczestnikami na ich realnych celach, problemach lub dylematach z zachowaniem poufności. Nie wszyscy uczestnicy będą zaproszeni do demo – decyduje o tym prowadzący. Po wykonaniu ćwiczenia zostaną omówione mechanizmy decydujące o skuteczności poszczególnych modeli/technik (tzw. silnik ) tworzące odpowiednią metodę coachingową.
Przy większej grupie osób po przeprowadzeniu demo ćwiczenia praca odbywa się w parach lub podgrupach treningowych.

Szkolenie jest skierowane do:


● praktykujących terapeutów
● mentorów
● coachów
● nauczycieli
● osób z doświadczeniem w procesie osobistej zmiany i rozwoju

Korzyści:


● uzyskanie biegłości w stosowaniu narzędzi coachingowych opartych na koncepcji Tao
● uzyskanie zaawansowanych i innowacyjnych kompetencji coachingowych do pracy z klientem w procesie osobistej zmiany i rozwoju
● zdobycie wiedzy, jak rozwijać ludzi,
● jak zarządzać osobistym procesem klienta w drodze od dylematu do celu rozwojowego
● rozwijanie u klientów umiejętności zarządzania procesem równowagi, spójności i uważności
● rozpoznawanie systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji jego celów
● stosowanie skutecznych narzędzi coachingowych opartych na koncepcji Tao w pracy indywidualnej i z grupą
● znajomość technik pracy w obszarze projektów biznesowych
● analiza koncepcji Tao i wykorzystanie koncepcji taoistycznej w technikach edukacyjnych
● od koncepcji – do praktyki. Techniki pracy z zaawansowanym zastosowaniem koncepcji taoistycznej w problemach, dylematach, celach współczesnego człowieka

Dzień pierwszy (8h)

1. Wprowadzenie pojęcia Tao/dao
a. Tao i kultura Zachodu – elementy wspólne, różnice
b. Czynniki hamujące rozwój w kulturze Zachodu
c. Oszustwo Zachodu, czyli od posiadania nie stajemy się bogatsi
d. Cel życiowe w kulturze zachodu i cele życiowe w koncepcji taoisycznej

2. Koincydencja taoizmu z psychologią głębi C.G Junga, psychologią integralną K. Wilbera, psychologią procesu A.Mindella oraz anty psychologią J.Hillmana
a. Świadoma indywiduacja jako cel rozwoju osobniczego (Jung)
b. Integralność jako najwyższa forma rozwoju (Wilber)
c. Ujawnienie procesu wtórnego i dążenie do asymilacji zmiany (Mindell)
d. Realność jako literalizacja nieświadomych procesów duchowych (Hillman)

3. Pojęcie Qi jako siły synergicznej a zjawisko emergencji
a. Emergentne oddziaływania psychologiczne i społeczne
b. Dążenie do emergencji jako taoistyczny brak dążenia poprzez samouporządkowanie
c. Jak wspierać samouporządkowanie procesów klienta
d. Co hamuje samouporządkowanie?

4. Archetypy, symbole i znaki
a. Narracje osobiste w oparciu o archetypy – nieświadomość indywidualna
b. Narracje społeczne i systemowe w oparciu o archetypy – nieświadomość zbiorowa
c. Archetypowy fundament. Wartości i przekonania jako struktura wzorców osobowych
i. Pojęcie i znaczenia cienia
ii. Integracja cienia jako zadanie rozwojowe
iii. Cień jako element procesu
d. Wnioski, podsumowanie dnia

Dzień drugi (8h)

1. Kognitywistyka jako nauka nauk – scalanie poglądów na człowieka w rozwoju
a. Kognitywistyczne podejście a podejście taoistyczne

2. Tao jako droga wszelkich możliwości
a. Determinizm i relatywizm, czyli jako deterministyczny relatywizm staje się możliwy w świetle nauki
b. Co determinuje człowieka współczesnego?
i. Czy współczesny człowiek rzeczywiście różni się od historycznego?
ii. Jakie dążenie jest dążeniem fałszywym czyli złudnym?
iii. Dążenia i cele – fałszywa droga pozornej doskonałości

3. Kluczowe pojęcia Tao
a. Wu wei – aktywne niedziałanie
b. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
c. Wnioski z ćwiczenia
d. Te – mała właściwość, wielka różnica
e. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
f. Wnioski z ćwiczenia
g. Wnioski, podsumowanie dnia

Dzień trzeci (8h)

1. Kluczowe pojęcia Tao (ciąg dalszy)

a. Pu – prostota
b. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
c. Wnioski z ćwiczenia
d. YIn i yang - taiji – scalanie przeciwieństw
e. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
f. Wnioski z ćwiczenia
g. Wu xing – cykl i cyrkulacja zmian
h. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
i. Wnioski z ćwiczenia
j. Neidan – wewnętrzna siła
k. Ćwiczenia modelu (techniki) opartego o tę zasadę
l. Wnioski z ćwiczenia

2. Przekroczenie progu pomiędzy świadomym i nieświadomym
a. Integracja i integralność jako zadania osobistego procesu
b. Przejście pomiędzy preracjonalnym, racjonalnym i trasnsracjonalnym
c. Taoistyczna koncepcja zmiany i równowagi
d. Przekroczenie progu pomiędzy wzorcem osobistym (skryptem) a integracją na nowym poziomie.
i. W kierunku przebudzenia i równowagi taoistycznej
ii. Ujawnienie procesu nieświadomego
iii. Integracja cienia – integracja osobowości – katharsis – przebudzenie

3. Podsumowanie szkolenia i wnioski końcowe
a. Wręczenie certyfikatów

PROWADZĄCY:

Maciej Bennewicz

założyciel Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów, mentorów i tutorów. Menedżer, coach, pisarz, socjolog. Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC. Coach superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu. Prowadził zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Warszawskim, na Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i wielu innych uczelniach polskich. W latach 2009 - 2012 był prezesem EMCC Poland (European Mentoring and Coaching Council). Realizował i koordynował projekty szkoleniowe dla instytucji państwowych i rządowych, prowadził szkolenia i sesje coachingowe dla firm działających w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, wydawniczej, farmaceutycznej, paliwowej, spożywczej. Współtwórca i prowadzący cykl programów edukacyjnych dla młodzieży pt. "Ja", emitowanych w TVP-1 w latach 97-99. Twórca i koordynator programu edukacji dla dorosłych "Animacje", realizowanego w Ośrodku "Komorów" w latach 93-97. Psychoterapeuta indywidualny i grupowy w latach 1989 – 2000. Autor 19 książek z dziedziny coachingu, mentoringu, rozwoju osobistego i psychologii integralnej, m.in: podręcznika „Coaching i mentoring w praktyce”, „Miłość toksyczna, miłość dojrzała – Coaching relacji”, nagrodzonych jako najlepsze książki psychologiczne 2011 przez granice.pl oraz m.in. „Coaching na Wyspach Szczęśliwych” nominacja 2014 do Nagrody Teofrasta, „Bogactwo i szczęście”, „Coaching kreatywność zabawa”, „Zabić coacha czyli o miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce”, w przygotowaniu kolejne tytuły w wydawnictwie Helion.


Anna Prelewicz

dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny. Dodatkowo w ramach fakultetów coachingowych w Norman Benett Academy ukończyła: szkolenie z wykorzystania języka transu w life coachingu oraz certyfikowany kurs z art coachingu i gier coachingowych. Pracuje jako coach i trener dzieląc swoją pasję pomiędzy pracę z różnymi grupami a indywidualne sesje coachingowe poparte standardami akredytacyjnymi Instytutu Kognitywistyki. Prowadzi zajęcia procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami.

W swojej pracy korzysta z różnych metod dostosowanych do poziomu i potrzeb konkretnych uczestników i narzędzi mających na celu wzmocnienie rozwoju indywidualnego. Preferuje pracę z metaforą, zwiększając zaangażowanie, swobodę, otwartość, spontaniczność i pomysłowość uczestników. Psychologia, rozwój osobisty, edukacja oraz metody pracy z umysłem to jej największa pasja.


SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA 100%, Informacji udziela:

Sylwia Dąbrowska


tel 696 178 477
s.dabrowska@mastersofmental.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Masters of mental
Agencja iArt