Odkryj swój talent: Talent Discovery 5-7. 11. 2018

Odkryj swój talent: Talent Discovery 5-7. 11. 2018

Talent Discovery opiera się na wykorzystywaniu technik, ćwiczeń, metod i modeli, przy pomocy których uczestnik lub grupa mogą zidentyfikować, wzmocnić oraz rozwinąć talent lub talenty w danej dziedzinie.

Intensywny warsztat trwający 3 dni pobudza neuroplastyczność mózgu i koncertuje uwagę na najważniejszych aspektach związanych z talentem i jego praktycznym wykorzystaniem w życiu zawodowym i codziennym.

Uczestnicy uzyskają również umiejętności w zakresie stosowania ćwiczeń i metod pozwalających na identyfikację talentów i wykorzystywanie w pracy z indywidualnymi klientami oraz z grupami.

Talent Discovery to intensywny warsztat skupiony na poszukiwaniu, identyfikowaniu i rozwijaniu osobistych zdolności uczestników. Dzięki współczesnym badaniom m. in. prof. Richarda Wisemana, prof. Martina Seligmana, czy też prof. Tal Ben – Shahara wiemy, że wykorzystanie talentu jest jednym z decydujących czynników
w uzyskiwaniu powodzenia życiowego i zawodowego. Jakość tego, co robimy jest zależna od rozpoznawania
i wykorzystywania własnych talentów.

Talent Discovery oznacza poszukiwanie mocnych stron, uzdolnienia, daru, powołania, zdolności, predyspozycji oraz potocznie: drygu, iskry bożej, smykałki. O ile potrafimy wykorzystać własne talenty, o tyle nasza praca, aktywność lub dany projekt przebiegają nie tylko entuzjastycznie, lecz również szybko, sprawnie i efektywnie.

O szkoleniu:

Program

Moduł 1

1. Wprowadzenie i kontrakt z uczestnikami
2. Różne pojęcie talentu – i jak je wykorzystywać w pracy indywidualnej i grupowej?
a. Od teorii umiejętności do talentów Gallupa
b. Taoistyczna koncepcja talentu

3. Talent jako zasób
a. Czy uzdolnienie jest tym samym co talent?
b. Czy kompetencja jest tym samym co talent?
c. Czy umiejętność jest tym samym co talent?
d. Wnioski

4. Klasyfikacja talentów oraz identyfikacja talentów:
a. O uzdolnień intelektualnych do sportowych
b. Uzdolnienie mentalne i uzdolnienia motoryczne
c. Uzdolnienia społeczne i artystyczne

5. Autodiagnoza uzdolnień
6. Złota triada motywacyjna: ćwiczenie z zastosowaniem gier coachingowych
a. Wnioski z ćwiczenia
b. Podsumowanie modułu

Moduł 2

1. Różne modalności i różne talenty z nich wynikające
2. Wielomodalność i uważność jako postawa proaktywna
a. Czym jest pierwsza i druga uwaga?
b. Jak zastosować uważność w praktyce?
c. Uważność i utalentowanie – para współzależna

3. Teoria dobrostanu a rozwój osobistych kompetencji
a. Pojęcia zaabsorbowania i autoreinterpretacji
b. Ćwiczenie

4. Od intencji do aktywnego działania
a. Praca z procesem (przekroczenie punktu krytycznego)
b. Praca z intencją (od postawy narcystycznej do samoświadomej)
c. Ćwiczenia

Moduł 3

1. Talent i kreatywność – bliźniacze obszary. Jak je rozwijać?
a. Kreatywność, twórczość i talent
b. Od wzorcowych rozwiązań do dynamicznej zmiany
c. Ćwiczenie: wzorzec/adaptacja/zmiana

2. Wygaszenie kontrolującej komunikacji wewnętrznej – włączanie kreatywności
a. Postawa introspekcji
b. Od wizualizacji do kontemplacji po medytację
c. Techniki i ćwiczenia praktyczne

3. Kreatywne wzbudzanie talentu z zastosowaniem technik
a. Asocjacje i skojarzenia
b. Projekcje i narracje
c. Od manualnej aktywności do intelektualnej sprawności
d. Ćwiczenia

4. Wnioski i podsumowania


PROWADZĄCY:

Maciej Bennewicz

założyciel Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów, mentorów i tutorów. Menedżer, coach, pisarz, socjolog. Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC. Coach superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu. Prowadził zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Warszawskim, na Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i wielu innych uczelniach polskich. W latach 2009 - 2012 był prezesem EMCC Poland (European Mentoring and Coaching Council). Realizował i koordynował projekty szkoleniowe dla instytucji państwowych i rządowych, prowadził szkolenia i sesje coachingowe dla firm działających w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, wydawniczej, farmaceutycznej, paliwowej, spożywczej. Współtwórca i prowadzący cykl programów edukacyjnych dla młodzieży pt. "Ja", emitowanych w TVP-1 w latach 97-99. Twórca i koordynator programu edukacji dla dorosłych "Animacje", realizowanego w Ośrodku "Komorów" w latach 93-97. Psychoterapeuta indywidualny i grupowy w latach 1989 – 2000. Autor 19 książek z dziedziny coachingu, mentoringu, rozwoju osobistego i psychologii integralnej, m.in: podręcznika „Coaching i mentoring w praktyce”, „Miłość toksyczna, miłość dojrzała – Coaching relacji”, nagrodzonych jako najlepsze książki psychologiczne 2011 przez granice.pl oraz m.in. „Coaching na Wyspach Szczęśliwych” nominacja 2014 do Nagrody Teofrasta, „Bogactwo i szczęście”, „Coaching kreatywność zabawa”, „Zabić coacha czyli o miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce”, w przygotowaniu kolejne tytuły w wydawnictwie Helion.

Anna Prelewicz

dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny. Dodatkowo w ramach fakultetów coachingowych w Norman Benett Academy ukończyła: szkolenie z wykorzystania języka transu w life coachingu oraz certyfikowany kurs z art coachingu i gier coachingowych. Pracuje jako coach i trener dzieląc swoją pasję pomiędzy pracę z różnymi grupami a indywidualne sesje coachingowe poparte standardami akredytacyjnymi Instytutu Kognitywistyki. Prowadzi zajęcia procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami.

W swojej pracy korzysta z różnych metod dostosowanych do poziomu i potrzeb konkretnych uczestników i narzędzi mających na celu wzmocnienie rozwoju indywidualnego. Preferuje pracę z metaforą, zwiększając zaangażowanie, swobodę, otwartość, spontaniczność i pomysłowość uczestników. Psychologia, rozwój osobisty, edukacja oraz metody pracy z umysłem to jej największa pasja.

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA 100%

termin składania wniosków mija 4 października

Informacji udziela:


Sylwia Dąbrowska


tel 696 178 477
s.dabrowska@mastersofmental.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Masters of mental
Agencja iArt