Najbliższe szkolenia

Szkolenie
MODEL TRANSPERSONALNY
Warsztat narzędziowy: oś czasu, relacji i ról

Prowadzi Jarosław Gibas


Termin „coaching transpersonalny” po raz pierwszy został użyty przez sir Johna Whitmo-re’a, który
odkrywszy niedoskonałość stworzonego wcześniej przez siebie modelu GROW uznał, że o wiele bardziej skuteczny jest model transpersonalny – mający swe źródła w psychologii transpersonalnej (której jednym
z autorów był Abraham Maslow –autor piramidy potrzeb), a jeszcze wcześniej w psycho-syntezie stworzonej przez Roberto Assagiolego.

W modelu transpersonalnym praca z coacheem (klientem) odbywa się z poziomu trans-personalnego (ponadosobowego) „JA”, które (umiejętnie prowadzone) jest zdolne do zarządzania swoimi osobowościami oraz ich komunikowania – zarówno na osi czasu, osi relacji, osi ról społecznych tworzonych przez coacheego zawierającej osobowości o róż-nym poziomie motywacji, proaktywności i rozumienia celów. To niezwykle skuteczne i precyzyjne narzędzie dające trwały efekt pozytywnej zmiany w kliencie procesu.

Wielu światowych ekspertów wskazuje, że to właśnie model transpersonalny stanowi przyszłość coachingu.

Z praktyki w modelu transpersonalnym wynika, że znakomita większość problemów deklarowanych przez coacheech (klientów) jest możliwa do rozwiązania z wykorzysta-niem trzech pierwszych osi: czasu, relacji i ról. Przy czym oś czasu jest najczęściej występującym tłem wewnętrznych konfliktów, oś relacji stanowi fundament problemów w budowaniu i prowadzeniu naszych związków z innymi ludźmi, zaś oś ról jest podłożem deficytów behawioralnych związanych zarówno z obszarem naszej aktywności prywat-nej, jak i zawodowej. Prawidłowa diagnoza odpowiedniej osi, na której ulokowany jest problem pozwala na zastosowanie jednego z szeregu skutecznych narzędzi i w konsekwencji rozwiązania problemu w o wiele krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego procesu coachingowego, czy w psychoterapii.

Szkolenie “Model Transpersonalny. Warsztat narzędziowy: oś czasu, relacji i ról” przeznaczone
jest dla psychologów, psychoterapeutów, mentorów, coachów, trenerów, osób wspierających rozwój innych oraz wszystkich zainteresowanych eksploracją własnego rozwoju.

_____________________

Prowadzący:

JAROSŁAW GIBAS
Jarosław Gibas - socjolog, dawniej dziennikarz i publicysta - obecnie nauczyciel.
Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychoso-cjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego - systemu procesowej pracy z klientem wykorzystywanego m. in. w mentoringu, coachingu i psychoterapii. Uczy warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej.
Jest autorem kilku książek łączących perspektywę socjologii - opartej głównie o struktu-ry relacyjne - oraz psychologii rozwoju świadomości w ujęciu wewnętrznych mechani-zmów przemiany.
W tym m. in.:
- Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy - Tathata 2018
- Alchemia duchowego rozwoju - Sensus 2017
- Motocyklizm. Droga do mindfulness - Sensus 2016
- Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny - OnePress 2015
- Pokonaj stres z Kaizen - Sensus 2014
Jest założycielem Fundacji Hinc Sapientia, której misją jest edukacja i propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz autorem kanału YouTube zawierającym cykl kilkudziesię-ciu mini-wykładów z zakresu inteligencji emocjonalnej. Prywatnie entuzjasta dużych mo-tocykli. Mieszka z żoną i psem w Katowicach.
Więcej informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Gibas
https://www.jaroslawgibas.com

Technikalia:

Plan szkolenia:

Szkolenie składa się z 4 modułów po 1,5 godz. każdy.

Moduł 1: 10.00 – 11.30
Przerwa kawowa: 11.30 – 11.45
Moduł 2: 11.45 – 13.15
Lunch: 13.15 – 14.15
Moduł 3: 14.15 – 15.45
Przerwa kawowa: 15.45 – 16.00
Moduł 4: 16:00 - 17:30

Pracujemy na osi świadomości i motywacji.

Uczestniczy otrzymują: certyfikaty uczestnictwa, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy

Eksperci o Coachingu Transpersonalnym:

Coaching transpersonalny służy tym coachom, którzy chcą wyjść ponad ramę procesu coachingowego oferowanego przez model GROW. Wówczas, kiedy celem coachingu nie jest jedynie kariera coacheego, czy osiągnięcie przez niego jakiegoś osobistego celu. Model transpersonalny jest pomocny w przypadku problemów egzystencjalnych czy du-chowych, tam gdzie klient procesu coachingowego czuje, że czegoś mu w życiu brakuje i jednocześnie nie jest pewny, czego ten brak dotyczy.
Professor Stephen Palmer, City University, London

Nie ma lepszego narzędzia do rozwoju cech przywódczych niż coaching transpersonalny, ponieważ nie można być dobrym liderem, jeśli nie jest się świadomym technik zarządza-nia ponadosobowego. Tylko wówczas zdobywa się umiejętności prowadzenie ludzi, któ-rzy nie chcą… być prowadzeni.
Roisin Murray, Uniwersytet Derby, UK

Samoświadomość pokonuje strach, mający zasadniczy wpływ na obszary ludzkiej kon-centracji. Model coachingu transpersonalnego buduje dojrzałość ludzi, uruchamia w nich zdolność do nauki z własnych doświadczeń, dzięki czemu wzrastają szybciej.
Sir John Whitmore, Institute of Human Excel-lence


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA

wszelkie informacje
Sylwia Dąbrowska
tel 696 178 477
s.dabrowska@mastersofmental.pl

Artykuły

 • Model Transpersonalny - etap II

  16-02-2019
  zobacz więcej
 • Odkryj swój talent: Talent Discovery 5-7. 11. 2018

  Talent Discovery opiera się na wykorzystywaniu technik, ćwiczeń, metod i modeli, przy pomocy których uczestnik lub grupa mogą zidentyfikować, wzmocnić oraz rozwinąć talent lub talenty w danej dziedzinie.

  Intensywny warsztat trwający 3 dni pobudza neuroplastyczność mózgu i koncertuje uwagę na najważniejszych aspektach związanych z talentem i jego praktycznym wykorzystaniem w życiu zawodowym i codziennym.

  Uczestnicy uzyskają również umiejętności w zakresie stosowania ćwiczeń i metod pozwalających na identyfikację talentów i wykorzystywanie w pracy z indywidualnymi klientami oraz z grupami.

  zobacz więcej
 • Przyszłość coachingu: Model Transpersonalny 24-26. 10. 2018

  Czym jest „coaching transpersonalny”?
  To niezwykle skuteczne i precyzyjne narzędzie dające trwały efekt pozytywnej zmiany. Wielu światowych ekspertów wskazuje, że to właśnie model transpersonalny stanowi przyszłość coachingu.

  Dla kogo zaprojektowaliśmy ten warsztat?
  dla wszystkich zainteresowanych eksploracją własnego rozwoju, psychologów, psychoterapeutów, mentorów, coachów, trenerów, menadżerów oraz osób wspierających rozwój innych

  zobacz więcej
 • Tu i teraz: Coaching Tao 24-26. 09. 2018


  Co jest istotą coachingu?

  Istotą coachingu jest Tao.

  Czym jest coaching? Czym jest Tao?

  Cóż, wszystko to ma związek z drogą.

  Ludzie sądzą, że został im dany pewien los. Ale nikt nie może za Ciebie nic zrobić z Twoim życiem.

  Od początku do końca Ty jesteś jego producentem.
  Zrób miejsce swojej ciekawości. Ciekawość daje Ci szansę na Ciebie dla siebie. Kiedy oceniasz tracisz tę szansę. Świat doskonale obejdzie się bez Twoich ocen.

  zobacz więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Masters of mental
Agencja iArt